Jihočeský krajJihočeský kraj
Aplikace Česká obec

Videonávod Česká Obec

SMS info

Ledenice - meteostanice

on-lne webkamera

http://www.lipno-pocasi.cz/ledenice

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad městyse > Vyhlášky, oznámení

Vyhlášky, zákony a oznámení 

Místní obecně závazné vyhlášky městyse Ledenice

Název vyhlášky

Účinnost

OZV č. 2-1994 Domovní řád

17.10.1994

OZV č. 1/1997 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

01.01.1998

OZV č. 4/1998 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Ledenice

30.07.1998

OZV č. 1/1999 o změně úrokových sazeb na půjčky z Fondu rozvoje bydlení

14.04.1999

OZV č. 1/2002 o úhradě vodného ve dvousložkové formě 01.01.2003
OZV č. 1/2004 zrušovací vyhláška. pdf 01.01.2005

OZV č. 1/2005 o úhradě stočného ve dvousložkové formě

01.01.2006
OZV č. 1/2006 o vyhlášení závazné části územního plánu obce Ledenice.pdf  05.01.2007
OZV 1/2008 zrušovací vyhláška.pdf 22.07.2008
OZV č. 2/2008 zrušovací vyhláška. pdf 30.09.2008
OZV č. 2/2009 zrušovací vyhláška 05.06.2009
OZV. č. 3/2009 Požární řád městyse Ledenice 21.05.2009
OZV č. 1-2010 poplatek z ubytovací kapacity.pdf 01.06.2010
OZV č. 2/2010 o zrušení OZV č. 4/2009 01.01.2011
OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.07.2011
OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného 01.07.2011
OZV č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF 01.07.2011
OZV č. 2/2012 o místním poplatku ze psů 01.01.2013
OZV č. 1/2013 o zrušení OZV č. 4/2011 17.07.2013

OZV č. 1/2015 o systému nakládání s odpadem

13.07.2015

OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2016

Příloha č. 1 k OZV č. 2/2015

01.01.2016

Příloha č. 2 k OZV č. 2/2015

01.01.2016

OZV č. 1/2016, kterou se mění OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .pdf

01.01.2017

OZV městyse Ledenice č. 1-2017 o nočním klidu.pdf

06.03.2017
OZV městyse Ledenice č. 2-2017 - omezení hazardu.pdf   Příloha č. 1 k OZV č. 2 - 2017.pdf 06.03.2017
OZV č. 1-2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf 01.01.2020
Příloha k OZV č. 1-2019 Ledenice.pdf 01.01.2020
Příloha k OZV č. 1-2019 Ohrazení.pdf 01.01.2020
Příloha k OZV č. 1-2019 Ohrazeníčko.pdf 01.01.2020
Příloha k OZV č. 1-2019 Zaliny.pdf 01.01.2020
Příloha k OZV č. 1-2019 Zborov.pdf 01.01.2020
OZV č. 2-2019 o místním polatku ze psů.pdf 01.01.2020
OZV č. 3-2019 o místním polatku za provoz odpadů.pdf 01.01.2020
Příloha k OZV č. 3-2019 mapové podklady.PDF 01.01.2020
OZV č. 4-2019 o zrušení OZV č. 1-2010.pdf 01.01.2020
OZV č. 5-2019 o zrušení OZV č. 3-2011.pdf 01.01.2020
OZV č. 1-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 01.01.2022
Příloha č.1_OZV_1-2021.pdf 01.01.2022
OZV č. 2 - 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf 01.01.2022
Příloha č.1.pdf 01.01.2022
Změna OZV č. 1 - 2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.pdf 01.09.2022
NEJNOVĚJŠÍ PLATNÉ VYHLÁŠKY: viz. odkaz 01.01.2023

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech