Jihočeský krajJihočeský kraj

Pořízení požární cisterny
pro Jednotku SDH Ledenice

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice v Ledenicích

logo.png

Adaptace kotelny na učebny ZŠ

STEZKA LEDENICE, ÚSEK OHRAZENÍČKO - U CÍSAŘE - ČSPH LEDENICE

Videonávod Česká Obec

Ledenice - meteostanice

http://www.lipno-pocasi.cz/ledenice

Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad městyse > Formuláře úřadu

Formuláře úřadu

Stavební úřad:

Ohlášení odstranění.docx
Ohlášení stavby.docx
Oznámení stavebního záměru-s certifikátem autorizovaného inspektora.docx
Oznámení záměru (územní souhlas).docx
Oznámení změny v užívání stavby.docx
Společné oznámení záměru.docx
Žádost o povolení předčasného užívání stavby.doc
Žádost o stavební povolení.docx
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemku.docx

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.docx
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.docx
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.docx
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.docx
Žádost o vydání společného povolení.docx
Žádost o povolení překopu silnice.pdf
Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci.pdf
Žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona.pdf

Místní poplatek:

Žádost o povolení záboru veřejného prostranství.pdf

Kácení dřevin:

Žádost o povolení výjimečného kácení

Příspěvky z rozpočtu městyse Ledenice:

Zásady pro poskytování finanční podpory neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu městyse Ledenice
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Ledenice

Vyúčtování dotace z rozpočtu městyse Ledenice

Zásady pro poskytování finančních darů z rozpočtu městyse Ledenice.pdf

Žádost o poskytnutí finančního daru z rozpočtu městyse Ledenice.pdf

Kulturní akce:

Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce.pdf
Žádost o svolení k užití hudebních děl - OSA.pdf
Veřejná produkce typu C.pdf
Žádost o souhlas s uspořádáním soukromé akce v sále U Králů.pdf

Fond rozvoje bydlení:

Žádost o poskytnutí půjčky z "Fondu rozvoje bydlení" na území městyse Ledenice.pdf

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích:                                

Závazná žádost - pro jednotlivce                                                                                                    
Závazná žádost - pro dvojice
Prohlášení ručitele

 Volby

Žádost o vydání voličského průkazu.docx