Jihočeský krajJihočeský kraj

Pořízení požární cisterny
pro Jednotku SDH Ledenice

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice v Ledenicích

logo.png

Ledenice - meteostanice

http://www.lipno-pocasi.cz/ledenice

Ledenice z výšky on-line

http://www.smartbox.cz/ledenice/

Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad městyse > Formuláře úřadu

Formuláře úřadu

Stavební úřad:

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
Žádost o územní souhlas
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
Oznámení o užívání stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost o povolení předčasného užívání stavby
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění
Žádost o povolení překopu silnice.pdf
Žádost o povolení připojení nemovitosti k místní komunikaci.pdf
Žádost o povolení vyjímky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona.pdf

Místní poplatek:

Žádost o povolení záboru veřejného prostranství.pdf

Kácení dřevin:

Žádost o povolení výjimečného kácení

Příspěvky z rozpočtu městyse Ledenice:

Zásady pro poskytování finanční podpory neziskovým organizacím a spolkům z rozpočtu městyse Ledenice
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Ledenice
Vyúčtování dotace z rozpočtu městyse Ledenice

Kulturní akce:

Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce.pdf
Žádost o svolení k užití hudebních děl - OSA.pdf
Veřejná produkce typu C.pdf
Žádost o souhlas s uspořádáním soukromé akce v sále U Králů.pdf

Fond rozvoje bydlení:

Žádost o poskytnutí půjčky z "Fondu rozvoje bydlení" na území městyse Ledenice.pdf

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Ledenicích:                                

Závazná žádost - pro jednotlivce                                                                                                    
Závazná žádost - pro dvojice
Prohlášení ručitele

 Volby

Žádost o vydání voličského průkazu - městys Ledenice.docx