Pořízení požární cisterny
pro Jednotku SDH Ledenice

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice v Ledenicích

logo.png
Jihočeský krajJihočeský kraj youtube

Vyhledat v textu

Změna velikosti písma


Městys Ledenice se nachází 12 km jihovýchodně od Č.Budějovic. K obci přísluší osady Růžov, Ohrazení, Ohrazeníčko, Zaliny, Zborov. Sídlí zde mimo jiné truhlářské učiliště, základní umělecká škola, výrobní družstvo Ledenický nábytek a řada soukromých truhlářů. Dominantou obce je farní kostel sv. Vavřince, který vznikl před rokem 1300. V blízkosti základní školy stojí kamenný pranýř pocházející z 2. pol. 17. století.

MĚSTYS LEDENICE

Dne 9.10.2007 převzal starosta obce Ledenice Mgr. Miroslav Franěk při slavnostním aktu v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z rukou předsedy PS PČR Ing. Miloslava Vlčka dekret, kterým byla obec Ledenice stanovena městysem. Poslanci tak vyhověli žádosti naší obce podložené tradicí a historickými dokumenty z archivu obce. Statut městys byl Ledenicím navrácen na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) podle § 3 odst. 4) ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 22.června 2007.