Jihočeský krajJihočeský kraj

Pořízení požární cisterny
pro Jednotku SDH Ledenice

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice v Ledenicích

logo EU a MMR

Adaptace kotelny na učebny ZŠ

STEZKA LEDENICE, ÚSEK OHRAZENÍČKO - U CÍSAŘE - ČSPH LEDENICE

Aplikace Česká obec

Videonávod Česká Obec

SMS info

Ledenice - meteostanice

on-lne webkamera

http://www.lipno-pocasi.cz/ledenice

Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřad městyse > Veřejné zakázky - vhodne-uverejneni.cz

PVU - elektronický nástroj nové generace

ZTV Ledenice - lokalita "Za Školou"

12. 08. 2020 13:03

Stavební úpravy a přístavba kuchyně a jídelny objektu MŠ Ledenice - projektová dokumentace

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace do úrovně dokumentace pro výběr zhotovitele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. Fáze dokumentace: návrh (studie) stavby, PD pro stavební povolení, PD pro provedení stavby (rozpočet, autorský dozor)
21. 05. 2020 12:00

Ledenice - ulice Dr. Stejskala - stavební úpravy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy ulice Dr. Stejskala v úseku od křižovatky s ulicí Na Oborách po křižovatku s ulicí Lazeňská.
24. 04. 2020 9:00

Stezka Ledenice, úsek Ohrazeníčko – U Císaře – ČSPH Ledenice; Registrační číslo: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0012427

7. 04. 2020 8:51

Interiér hospody Ledenice

Předmětem veřejné zakázky je vybavení restaurace v rozsahu dle předloženého výkazu výměr.
11. 03. 2020 14:30

Rekonstrukce opěrné zdi DPS Ledenice

Zakázka zadána v havarijním režimu.
21. 02. 2020 10:00

Modernizace restaurace v Ledenicích - vzduchotechnika

Vybavení objektu vzduchotechnikou v rozsahu dle předložené dokumentace
27. 11. 2019 13:30

Modernizace restaurace v Ledenicích - GASTRO část

Vybavení restaurace a kuchyně v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované Ing. P. Šebestou.
7. 08. 2019 15:30

Přístavba vstupního schodiště a terasy k budově s č.p. 68 v Ledenicích

Přístavba vstupního schodiště a terasy v rozsahu dle projektové dokumentace zhotovené projektantem Ing. Tomášem Fuitem
29. 07. 2019 14:00

Ledenice - vodovod a kanalizace pro průmyslovou zónu

Výstavba vodovodu a kanalizace v průmyslové zóně v k. ú. Ledenice v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností VAK projekt s.r.o.
18. 06. 2019 11:00

Oprava elektroinstalace v budově č. p. 68, Ledenice

Oprava elektroinstalace v budově č.p. 68 - pohostinství v Ledenicích
27. 05. 2019 14:10

Ledenice - pořízení traktoru a příslušenství

Pořízení traktoru pro potřeby městyse Ledenice.
20. 05. 2019 13:50

Ledenice, Zaliny – kanalizace a ČOV

Předmětem je výstavba nové oddílné splaškové kanalizace v intravilánu obce v celkové délce 2559m a výtlaku v délce 660m, která bude sloužit k odvodu splaškových vod z místní části Zaliny. Čerpací stanice odpadních vod se separací tuhých látek a s dvojicí čerpadel bude provedena z prefabrikovaných dílců o vnitřním průměru 2,5m. Čistírna odpadních vod je navržena jako kompaktní monoblokový objekt se zakrytým technologickým procesem. Účelem realizované stavby bude zajištění odvodu a likvidace splaškových a dešťových odpadních vod ze stávajících objektů bydlení. Součástí projektové dokumentace jsou i stoky A DN 250 a DN 200, stoky A1 a A5, které jsou navrženy do nezastavěných území, tyto stoky nejsou uvedeny v soupisu prací a nejsou součástí předmětu veřejné zakázky.
15. 11. 2018 13:09

Adaptace kotelny na učebny ZŠ

Adaptace kotelny na učebny ZŠ v rozsahu podle zadávací dokumentace vyhotovené projektovým manažerem Ing. Otto Martínkem
2. 10. 2018 9:30

Ledenice - dopravní automobil

Dodávka hasičského dopravního automobilu kategorie LIZ 4 x 4
22. 05. 2018 11:10

Stavební úpravy zpevněných ploch Ledenice - hřbitov

Stavební úpravy zpevněných ploch u hřbitova v Ledenicích v rozsahu podle zadávací dokumentace vypracované Mgr. Danem Hanselem.
22. 05. 2018 10:00

Ledenice - ul. Na Oborách, 1. etapa

jedná se o rekonstrukci dožilé veřejné dopravní a technické infrastruktury v zastavěné části městyse Ledenice – v ulici Na Oborách
3. 04. 2018 13:32

Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Ledenicích

Stavební úpravy hasičské zbrojnice v Ledenicích v rámci projektu "Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice v Ledenicích" (projekt spolufinancován z IROP, registrační číslo: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003622)
28. 02. 2018 12:53