Jihočeský krajJihočeský kraj

Pořízení požární cisterny
pro Jednotku SDH Ledenice

Zvýšení odolnosti hasičské zbrojnice v Ledenicích

logo.png

Vyhledat v textu

Změna velikosti písma

Horní menu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Úřední deska > Archiv úřední desky

1741585.pdf

Úřední deska

Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Vystavené dokumenty

Název dokumentu

Datum vystavení

Novostavba RD V.Hrádek.pdf 16.01.2009
Ohrazení Martin Manoch.pdf 22.01.2009
Ohrazení - truhlárna č.p. 52.pdf 22.01.2009
Michlovi přístavba garáže.pdf 27.01.2009
Hůrková - směna pozemků.pdf 27.01.2009
Čížkovský prodej části pozemků.pdf 27.01.2009
MO ČR - prodej pozemků.pdf 27.01.2009
prodej pozemků Toncar.pdf 29.01.2009
Ztráta služebního průkazu.pdf 03.02.2009
Rozpočet městyse 2009.pdf 03.02.2009
Oznámení Jindřich Týra.pdf 10.02.2009
Hrad rekonstrukce NN.pdf 16.02.2009
Pronájem pozemků- skládka IV.a).pdf 17.02.2009
Pronájem pozemku Save Energy.pdf 17.02.2009
Výroční zpráva za rok 2008.pdf 18.02.2009
OZVyhláška č. 1.2009 .pdf 23.02.2009
Nařízení statutárního města Č.B..pdf 04.03.2009
IV.etapa skládky Růžov.pdf 04.03.2009
Vinciková-kolna u RD.pdf 04.03.2009
Prokop-ohrazení pozemku.pdf 05.03.2009
Michlovi - garáž-st.povolení.pdf

09.03.2009

Allizar-staveb.povolení.pdf 12.03.2009
Hrad - rekonstrukce NN.pdf 23.03.2009
MANOCH Ohrazení kabel.pdf 30.3.2009
Štěpán Franěk domovní ČOV.pdf 01.04.2009
pronájem místnosti v sokolovně.pdf 31.03.2009
volby do Evropského parlamentu .pdf 03.04.2009
Zahájení řízení - Slach, Krauskopfová 08.04.2009
Fr. Prokop - Územní rozhodnutí

09.04.2009

Úz. rozhodnutí - Marie Vinciková.pdf 15.04.2009
Skládka odpadů Růžov-rozšíření.pdf 17.04.2009
Vyhláška Finančního úřadu.pdf 20.04.2009
komunikace Mandovka veř.vyhláška.pdf 21.04.2009
Jan Šimek - ZTV pro RD.pdf 21.04.2009
Franěk - sklad a dílna Ledenice.pdf 28.04.2009
závěrečný účet městyse Ledenice_0001.pdf

30.04.2009

Směna pozemků v k. ú. Zborov.pdf 30.04.2009
prodej pozemku k.ú. Ledenice.pdf 29.04.2009
rozpočet ZŠ, ZUŠ a MŠ 2009.pdf 30.04.2009
Vondruška prodej čáti pozemku .pdf 30.04.2009
Klečka prodej části pozemku.pdf 30.04.2009
Vazač prodej části pozemku.pdf 30.04.2009
Mlčák prodej části pozemku .pdf 30.04.2009
Vondrášková-prodej pozemku.pdf

06.05.2009

Kýčkovi - přístavba zahr.domku.pdf 06.05.2009
Franěk - domovní ČOV.pdf 07.05.2009
Nováčková - prodej pozemku.pdf 11.05.2009
Veřejná vyhláška - S. R. Natanek.pdf 13.05.2009
Bumbová - část pozemku Zborov.pdf 21.05.2009
Ledenice zrušovací OZV č. 2-2009.pdf 21.05.2009
Ledenice OZV Požární řád.pdf 21.05.2009
vyhláška ke změně územního plánu.pdf 29.05.2009
změna č. 1 ÚPO Ledenice - grafická část.rar 29.05.2009
změna č. 1 ÚPO Ledenice - textová část.doc 29.05.2009
Mandovka - místní komunikace.pdf

03.06.2009

Šimek ZTV pro RD-rozhodnutí.pdf 04.06.2009
Fraňkovi - sklad a dílna.pdf 08.06.2009
Mrázů žádost o prodej pozemku.pdf 08.06.2009
Michnerovi - prodej pozemku.pdf 12.06.2009
Slach Krauskopfová novostavba RD.pdf 15.06.2009
Ministerstvo obrany - VŘ.pdf 16.06.2009
Jiří Šulda - Zahájení řízení 22.06.2009
Přístavba zahrad.domku-Kýček.pdf 22.06.2009
Vyúčtování cen vodného-stočného.pdf 26.06.2009
Nástavba budovy MŠ .pdf 26.06.2009
Manda-pronájem části pozemku.pdf 29.06.2009
informační tabule-pronájem.pdf 29.06.2009
Mátychová-prodej pozemku.pdf

30.06.2009

Holub Michal-uložení písemnosti.pdf 02.07.2009
Veř.vyhláška Gabriel Bohuslav.pdf 07.07.2009
Juhas-Zborov-prodej pozemku.pdf 09.07.2009
Rozdělení pozemku - Ledenice 10.07.2009
Veřejná vyhláška - Petr Šimčík (1978) 13.07.2009
Jana Šímová - Směna pozemků v k. ú. Zborov 20.07.2009
Zahájení úz. řízení - Jarůšek.pdf 20.07.2009
předkupní právo k.ú. Zborov.pdf 20.07.2009
Zahájení územního řízení - Save Energy, s.r.o. 22.07.2009
Úz. rozhodnutí o změně využití území - Jiří Šulda 27.07.2009
Kopecký Vít - garáž s dílnou.pdf 28.07.2009
zpřístupnění lokality Jámy.pdf 30.07.2009
prodej částí pozemků - Ledenice.pdf 04.08.2009
VV - Změna č. 1 ÚPO LEDENICE 06.08.2009
Změna ÚPO Ledenice - grafická část 06.08.2009
Změna ÚPO Ledenice - odůvodnění grafické části 06.08.2009
Dražební vyhláška 10.08.2009
Úz. rozhodnutí o dělení pozemku č. 1190 v k. ú. Ledenice 13.08.2009
Slachovi - část poz.k.ú.Ledenice.pdf 20.08.2009
Herdovi,pozemek v k.ú. Ledenice.pdf 21.08.2009
Jarůšků - novostavba RD.pdf 21.08.2009
Šimek Jan - RD v k.ú. Ledenice.pdf 21.08.2009
fotovoltaická elektrárna.pdf 26.08.2009
Vít Kopecký- garáž s dílnou.pdf 04.09.2009
Zborov-prodej pozemku-Horákovi.pdf 07.09.2009
Zborov-prodej pozemku-Dvořáková.pdf 07.09.2009
Zborov-prodej poz.-Schindlerová.pdf 07.09.2009
Straků - stavba kolny.pdf 07.09.2009
Prodej bytů Na Oborách 440.pdf 07.09.2009
Ustanovení opatrovníka.pdf 23.9.2009
Jarůšek-umístění stavby.pdf 01.10.2009
Stavební úřad - VŘ.pdf 05.10.2009
Lokalita Jámy-st.povolení.pdf 08.10.2009
Nabídka pozemků od PF ČR.pdf 09.10.2009
pozemek v k.ú. Zborov-Ing. Vít .pdf 12.10.2009
VV - Serge René Natanek (1954).pdf 12.10.2009
přístavba dvojgaráže-Koubovi.pdf 12.10.2009
odvolání Fraňků, Saláků.pdf 15.10.2009
Crkvovi-pozemek k.ú.Ledenice.pdf 21.10.2009
stav.povolení-komunikace pro RD.pdf 21.10.2009
M.Fleischman -VŘ.pdf 21.10.2009
Dražební vyhláška-Eurodražby.pdf 21.10.2009
Borovkovi-pozemky v k.ú.Ledenice.pdf 10.11.2009
Rozhodnutí - povolení výjimky - Koubovi 16.11.2009
Oznámení zah. úz. řízení - Ledenice - p. Šimek 16.11.2009
Krofikovi-pozemek v k.ú.Ledenice.pdf 18.11.2009
štěpkovač-prodej.pdf 18.10.2009
povinnost chovatelů zvířat.pdf 24.11.2009
rozpočtový výhled 2012.pdf 26.11.2009
prodej pozemku v k.ú. Zaliny.pdf 27.11.2009
F.Duda-zastavení řízení.pdf 30.11.2009
Výzva k odstranění vozidla.pdf 01.12.2009
Územ.řízení Bartušková Ohrazení.pdf 03.12.2009
pronájem žadatel K.Kolouch.pdf 15.12.2009
OZV - KO č. 4-2009 .pdf 15.12.2009
Nováček-přípojka NN Ledenice.pdf 17.12.2009
Oznámení o spojení úz. a st. řízení - Hronkovi 21.12.2009
vodné a stočné v r.2010.pdf 22.12.2009
Upuštění od dražby-J.Sigmund.pdf 22.12.2009
Skládka Růžov IV.etapa.pdf 22.12.2009
AGRO Hochstaffl - dráhy pro koně.pdf 30.12.2009
Územní řízení ZTV SRUBEC.pdf 30.12.2009
rozhodnutí KÚ o odvolání .pdf 04.01.2010
umístění stavby ZTV Šimek.pdf 04.01.2010
J.Homer-územní řízení-RD.pdf 11.01.2010
vzor smlouvy s 1.JVS-změny.pdf 11.01.2010
ČRS žádost o prodej pozemků.pdf 14.01.2010
Bartušková-povolení připojení RD.pdf 18.01.2010
dražební vyhláška-Vachalec.pdf 20.01.2010
Prodej části pozemku-B.Mácha.pdf 20.01.2010
M.Kadleček-ohraničení pozemku.pdf 25.01.2010
Hronkovi - st.povolení.pdf 01.02.2010
Informace občanům 2009.pdf 03.02.2010
pronájem kanceláře.pdf 03.02.2010
Nováček-přípojka NN.pdf

04.02.2010

Kanalizace a ČOV Zborov - oznámení zahájení úz. řízení 08.02.2010
Rozpočet městyse-návrh 2010.pdf 09.02.2010
Bolechová- pozemek pod chatou.pdf 10.02.2010
Dražební vyhláška - Jaroslav Kysela, Ohrazení 40 16.02.2010
Save ENERGY - Zahájení úz. řízení spojeného se stavebním 17.2.2010
Ing.Jindrová-vrtaná studna.pdf 22.02.2010
Magistrát m. ČB - Úz. rozhodnutí o dělení pozemků - ZTV Srubec, Na Štětkách III. 02.03.2010
Prodej části pozemku - J. Kesl, R. Kesl, F. Duda,... 08.03.2010
Homerovi - novostavba RD -ÚR.pdf 08.03.2010
Úz. rozhodnutí o změně využití území - Agro-Hochstaffl 15.03.2010
Úz. rozhodnutí - Kanalizace a ČOV Zborov 15.03.2010
Kadleček M.-ohraničení pozemku.pdf 17.03.2010
Pronájem počítačové učebny ZŠ.pdf 23.03.2010
Oprava kaple v k. ú. Ledenice, pozemek parc. č. 4649/3 24.03.2010
Oprava kaple v Ledenicích 24.03.2010
Oprava kaple v Zalinech 24.03.2010
Výzva a usnesení - Ledenice, přeložka VN, TS, NN Save ENERGY 24.03.2010
Pozemkový fond ČR - Nabídka pozemků 25.03.2010
počet členů volebních okrskových komisí.pdf 29.03.2010
Ing. Jindrová - úz. rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna 29.03.2010
V. Přenosil - oznámení o uložení písemností 31.03.2010
Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka 06.04.2010
Vidov - oznámení o zahájení řízení o změně ochranného pásma vodních zdrojů 07.04.2010
Závěrečný účet za r.2009.pdf 12.04.2010
volby 2010.pdf 12.04.2010
Nařízení Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj 19.04.2010
Vyhláška-daň z nemovitostí 2010.pdf 20.04.2010
   
   

Archiv vystavených dokumentů

Název dokumentu Datum sejmutí
Pronájem hřiště v Ohrazeníčku 21.1.2009
Chodník Dr. Stejskala 29.1.2009
Cena komunálního odpadu 29.1.2009
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 -----------------------------------

www.hasiciledenice.cz

23. 11. Klement

Zítra: Emílie

Aktuality

Návštěvnost stránek

300391